Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка на участь в навчанні

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Викладачі
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Професійна підготовка та атестація фахівців (Атестація)

Тема 17. Аналіз та оцінювання вартості цінних паперів

 1. Чи дорівнюють активи зобов'язанням підприємства?
 2. Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?
  За якою формулою визначається вартість довічної ренти?
 3. Які існують критерії оцінки ефективності інвестицій?
 4. Що таке "диверсифікація"?
 5. Що таке дисконтна ставка?
 6. Що визначає дохідність до погашення облігації?
 7. Яким чином можна визначити дохідність інвестицій у акції за умови постійного темпу зростання дивідендів?
 8. Чи показує звіт про рух грошових коштів джерела надходження грошових коштів на підприємстві?
 9. Чи вважається вигідним інвестиційний проект, якщо внутрішня норма дохідності менша за ставку дисконту?
 10. За якою формулою визначається майбутня вартість (FV) сьогоднішньої суми грошей (PV)?
 11. Чи відрізняється розмір майбутньої вартості (FV) грошей від розміру їх сьогоднішньої вартості (PV)?
 12. Які основні методи оцінки ефективності інвестицій?
 13. Яким чином можна визначити необхідну ставку дохідності?
 14. Як змінюються ціни облігацій А і Б, що мають однаковий номінал і однакову дохідність, але облігація А погашається через один рік, а облігація Б - через два роки, якщо процентні ставки на ринку зростають?
 15. Якою має бути частота нарахування відсотків для того, що сума доходу інвестора була найбільшою?
 16. Як визначається поточна дохідність акції (дохідність дивідендів)?
 17. Як змінюється рівень дохідності, яку вимагають інвестори, при збільшенні ризику?
 18. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні строку виконання опціону?
 19. Як змінюється вартість опціону (опціонна премія) при збільшенні ціни виконання опціону?
 20. Як визначити реальну ставку дохідності?
 21. За якою формулою визначається теперішня (приведена) вартість грошей (PV)?
 22. Яким чином можна визначити теперішню вартість довічної ренти?
 23. Чи відрізняється теперішня вартість майбутнього доходу від його номінальної величини?
 24. Що таке "технічний аналіз"?
 25. Що називають хеджуванням?
 26. Яким чином може бути визначена чиста приведена вартість інвестиційного проекту?
 27. Які фактори можуть сприяти підвищенню цін на державні облігації?
 28. За допомогою якої формули визначається вартість акції, якщо величина дивіденду постійна і не буде змінюватися у майбутньому?
 29. Як визначити суму вкладу через п років при щоквартальному нарахуванні відсотків?
 30. Як відрізняється доходність облігації відставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка вища за номінальну вартість облігації?
 31. Як відрізняється доходність облігації відставки купону, якщо облігація з фіксованим купоном продається по ціні, яка нижча за номінальну вартість облігації?
 32. За якою формулою визначається вартість акції з постійним щорічним темпом зростання дивідендів?
 33. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зростанні ринкових процентних ставок?
 34. Як змінюються ринкові ціни облігацій при зниженні рівня ринкових процентних ставок?
 35. Чи буде виконаний опціон на купівлю (колл), якщо на момент виконання ціна виконання менша ніж ціна базового активу? Яка сторона понесе збитки, а яка отримає прибуток?

<<< НАЗАД

 

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

11.06.18 - 14.06.18
Навчання фахівців з питань фондового ринку та сучасного аудиту фінансової звітності професійних учасників фондового ринку
14.06.2018 Перевірка знань (атестація) з питань фондового ринку та сучасного аудиту фінансової звітності професійних учасників фондового ринку

* * *

11.06.18 - 21.06.18
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
21.06.2018 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

11.06.18 - 22.06.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.06.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

18.06.18 - 22.06.18
Навчання за скороченою програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
22.06.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.09.18 - 27.09.18
Навчання за повною програмою для фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
28.09.2018 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

17.09.18 - 27.09.18
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
27.09.2018 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

* Договір №77/15 від 20.11.2017 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань аудиту на фондовому ринку
* Договір № 38/14 від 16.06.2016 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір 37/15 від 21.06.2017 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

Заявка на участь
в навчанні »
©  2001-2018  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку