Український інститут розвитку фондового ринку
Головна


Підготовка фахівців з питань фондового ринку:

Учбові програми
Атестація

 

Навчальна література
План-графік проведення навчання
Заявка на участь в навчанні

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Сторінка ректора
Викладачі
Адреса/Реквізити
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Магістерська програма "Фінансовий ринок"


Навчальний план
Правила прийому на другу вищу освіту
Графік навчального процесу (І курс)
Графік навчального процесу (ІІ курс)
Список викладачів (І курс)
Список викладачів (ІІ курс)
   

Прийом документів проводиться з 21 квітня 2017 р. за адресою:

м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, УІРФР (вхід з вулиці Желябова).

Телефон для довідок: 456-37-56 (приймальня: 456-14-17).

 

Відповідно до розпорядження Президента України від 27 серпня 2000 року № 271/2000-рп "Про деякі заходи щодо створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні" з метою розвитку системи вищої освіти та вдосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців фондового ринку та корпоративного управління

Українським інститутом розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету у 2000 році відкрито магістерську програму "Фінансовий ринок" за спеціальністю "Фінанси і кредит", на якій готують фахівців вищої кваліфікації.

Підготовку за магістерською програмою вже пройшли працівники державних органів (Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної фіскальної служби України, Фонду державного майна України) та спеціалісти комерційних банків, інвестиційних компаній, професійних асоціацій, фондових бірж, депозитарних установ, акціонерних товариств.

На навчання приймають осіб, що мають вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр, спеціаліст, магістр).

Форма навчання: заочна (4 сесії на рік).

Термін навчання:

  • для осіб, що мають базову економічну освіту за напрямом підготовки "Фінанси і кредит", - один рік;
  • для осіб, що мають іншу базову освіту, - два роки.

До навчального процесу залучені провідні викладачі ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціалісти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і фахівці провідних фінансово-кредитних установ.

Інститут є навчальним закладом IV рівня акредитації (ліцензія АВ № 586106 від 22.07.2011 р., сертифікат про акредитацію НД- IV № 1115091 від 08.08.2011 р.).

Випускники отримують диплом державного зразка.

У рамках магістерської програми слухачі (за вибором) можуть опанувати один з професійно орієнтованих спецкурсів, що надає можливість складання іспиту для отримання кваліфікаційного посвідчення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності з:

  • торгівлі цінними паперами;
  • депозитарної діяльності.

Інститут забезпечує високу якість навчання та престижність диплома, що сприяє працевлаштуванню у сфері фінансового ринку.

Прийом документів проводиться з 21 квітня 2017 р. за адресою:

м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, УІРФР (вхід з вулиці Желябова).

Телефон для довідок: 456-37-56 (приймальня: 456-14-17).

e-mail: magistr@usmdi.org

Вступники подають такі документи:

  • нотаріально засвідчена копія диплома про вищу освіту;
  • нотаріально засвідчена копія додатка до диплома про вищу освіту;
  • засвідчена за місцем роботи копія трудової книжки;
  • ксерокопія 1-ої, 2-ої та 11-ої сторінок паспорта на одному аркуші ф.А4;
  • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • 2 кольорові фотокартки розміром 3х4.

Вартість навчання - 10 000 гривень за один рік (з можливістю посеместрової оплати)

 

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ:

18.04.17 - 28.04.17
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
2017-04-28 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

15.05.17 - 25.05.17
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
2017-05-25 Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

12.06.17 - 22.06.17
Навчання за програмою підготовки фахівців з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку
2017-06-22 Кваліфікаційний іспит головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

* * *

12.06.17 - 23.06.17
Навчання фахівців з питань управління активами, торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності
Кваліфікаційний іспит з питань фондового ринку

* * *

* Договір №56/14 від 20.11.2015 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань аудиту на фондовому ринку
* Договір № 38/14 від 16.06.2016 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо навчання фахівців з питань фондового ринку
* Договір № 41/14 від 22.06.2016 р. про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Українським інститутом розвитку фондового ринку щодо атестації фахівців з питань фондового ринку


Переглянути всі »

Заявка на участь
в навчанні »
©  2001-2017  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку