Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань торгівлі фінансовими інструментами


ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА


КОДЕКСИ УКРАЇНИ
1. Податковий кодекс України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
1. Вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, рішення від 03.11.2020 № 641
2. Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 22.07.2021 № 555
3. Вимоги до синхронізації систем фіксації дати та часу, рішення від 22.07.2021 № 558
4. Вимоги до тестового середовища операторів організованих ринків, рішення від 22.07.2021 № 557
5. Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, рішення від 03.11.2020 № 640
6. Вимоги до програмних продуктів, які використовуються на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, рішення від 02.10.2012 № 1342
7. Критерії для визнання особи кваліфікованим інвестором, рішення від 23.09.2021 № 822
8. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, рішення від 14.05.2013 № 818
9. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, рішення від 14.05.2013 № 819
10. Методика розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором, рішення від 23.09.2021 № 822
11. Положення про клірингову діяльність, рішення від 26.03.2013 № 429
12. Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, рішення від 01.12.2015 № 2021
13. Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, наказ в 24.09.1996 № 215
14. Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 25.09.2012 № 1284
15. Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 25.09.2012 № 1283
16. Положення про провадження депозитарної діяльності, рішення від 23.04.2013 № 735
17. Положення про сертифікацію фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків, рішення від 13.08.2013 № 1464
18. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, рішення 01.10.2015 № 1597
19. Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, рішення від 21.10.2021 № 982
20. Порядок визначення біржового курсу цінного папера, рішення від 03.07.2015 № 933
21. Порядок погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, рішення від 22.01.2013 № 64
22. Про визначення іншого майна, що визначається базовим активом та визнання інших показників, що визнаються базовими показниками деривативного контракту, рішення від 29.07.2021 № 585
23. Стандарт № 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», рішення від 30.12.2021 № 1288
24. Стандарт № 2 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками», рішення від 30.12.2021 № 1289
25. Стандарт № 3 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які не є банками», рішення від 30.12.2021 № 1290
26. Стандарт № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», рішення від 30.12.2021 № 1291
27. Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення від 13.10.2015 № 1707

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
1. Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента, наказ від 22.11.2011 № 1484

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
1. Положення про порядок погодження Національним банком України типових (зразкових) форм деривативів, постанова від 04.12.2014 № 793
2. Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, постанова від 21.12.2017 № 140


©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку