Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.03.2013 № 441
м. Київ

Про типову програму
підготовки головних
бухгалтерів професійних
учасників ринку цінних
паперів

Відповідно до пункту 28 частини другої статті Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», на виконання пункту 1.1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі змінами), та відповідно до підпункту 2 розділу II Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 квітня 2007 року № 815, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 травня 2007 року за № 510/13777,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити спеціалізовану програму підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, що додається.

  2. Визначити, що типова навчальна програма підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів складається з базової програми навчання фахівців з питань фондового ринку та спеціалізованої програми підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів.

  3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 березня 2011 року № 225 «Про затвердження Типової програми професійної підготовки головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку».

  4. Рекомендувати Навчально-методичному центру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Українському інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана переглянути тести для складання кваліфікаційних іспитів головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів з урахуванням затвердженої цим рішенням програми підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, а також останніх змін у законодавстві.

  5. Рекомендувати навчальним закладам, з якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладені відповідні договори про співробітництво щодо навчання фахівців з питань фондового ринку, починаючи з 01.04.2013 року здійснювати підготовку зазначених фахівців за програмою, затвердженою цим рішенням.

  6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

Голова Комісії Д. Тевелєв

©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку