Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Наукова діяльність


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Український інститут розвитку фондового ринку має багаторічний досвід моделювання економічних процесів у сфері інвестиційної діяльності, пенсійного забезпечення, фінансового ринку, корпоративного управління та захисту прав інвесторів із впровадженням методичних, аналітичних прогнозних розробок в практику діяльності органів центральної виконавчої влади.

Наукові дослідження здійснюються УІРФР на замовлення органів державної влади та управління, а також професійних асоціацій та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку. Крім того, фахівці УІРФР приймають активну участь в наукових дослідженнях, які провадяться ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Українським інститутом розвитку фондового ринку здійснювалися наступні основні науково-дослідні роботи:

1. Для міжнародних організацій. Працівники УІРФР та кафедри виступали експертами Світового банку, ПРООН, ЄС та проектів Агентства США з міжнародного розвитку з питань фінансового ринку, пенсійної реформи, розвитку корпоративного управління та податкової реформи в Україні.

2. Для Верховної Ради України. Працівники УІРФР та кафедри виступають консультантами Комітетів Верховної Ради України. Зокрема, вони є співавторами нової редакції Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», проекту Закону України «Про довірче управління окремими видами майна», а також Законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення», прийнятих Верховною Радою України.

3. Для Міністерства економіки УІРФР і кафедрою були виконані наукові дослідження у сфері встановлення обов'язкових вимог щодо інвестування активів пенсійних фондів, розроблення порядку оцінки інвестиційного потенціалу пенсійних фондів, прогнозування впливу накопичувальної системи на розвиток економіки.

4. Для Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Протягом 1997-2009 років фахівці УІРФР приймали активну участь у розробці законодавчих актів з питань розвитку ринку цінних паперів, зокрема вони є співавторами проектів законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» тощо.

5. Для Фонду державного майна України було розроблено проекти основних засад концепції управління корпоративними правами держави та здійснена розробка нормативного та навчально-методичного забезпечення навчання та атестації фахівців з питань управління корпоративними правами держави.

Український інститут розвитку фондового ринку здійснює постійне впровадження результатів науково-дослідної діяльності в навчальний процес, зокрема при розробці та впровадженні програм підвищення кваліфікації фахівців з економіки та управління та виданні актуальної навчальної літератури.


©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку