Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу та корпоративного управління


Є-ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ В ЗАСТОСУНКУ «ДІЯ»

 

22 березня 2024 року запущено застосунок єДокумент про освіту. У застосунку наразі доступні документи про освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а саме:

 • свідоцтво про базову середню освіту;
 • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
 • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
 • диплом кваліфікованого робітника;
 • диплом фахового молодшого бакалавра;
 • диплом молодшого спеціаліста;
 • диплом молодшого бакалавра;
 • диплом бакалавра;
 • диплом спеціаліста;
 • диплом магістра;
 • диплом доктора філософії;
 • диплом доктора мистецтва.

У Реєстрі містяться відомості та дані про Документи про освіту, виготовлені орієнтовно з 2000 року, крім інформації про випускників військових закладів вищої (фахової передвищої) освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої (фахової передвищої) освіти, а також щодо дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів), що видавались до 2016 року, та окремих документів про освітньо-науковий ступінь доктора філософії (доктора мистецтва), виданих до 2022 року.

Документи про наукові ступені доктора наук, кандидата наук та про вчені звання професора, доцента, старшого дослідника не є документами про освіту, тому відсутні в ЄДЕБО та не відображаються на Порталі «ДІЯ».

Міністерство освіти і науки України надає відповіді на найпоширеніші запитання громадян з приводу невідображення єДокументів про освіту в застосунку Порталу «ДІЯ».


Загальна інформація
Як додати документ про освіту у Дію? Диплом/свідоцтво/атестат підтягнеться у Дію автоматично. У застосунку відображено документи, інформація про які є в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.
Чому в дипломі відображається неповна/некоректна інформація? Першою умовою для відображення документів про освіту у застосунку є успішне співставлення реєстраційного номеру облікової картки платників податків (РНОКПП) у Дія з РНОКПП у даних документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.
Перевірити чи є інформація про документ у Реєстрі можна тут – https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
Якщо у вашому документі відображається неправильна інформація, радимо звернутися до закладу освіти, який видав документ для вирішення ситуації.
Чи будуть відображатися додатки до дипломів в Дії? Зараз додатки до дипломів не відображаються у застосунку, проте в подальшому це планується. Як тільки ситуація зміниться, ми про це повідомимо у соціальних мережах.
З якого року будуть відображатися документи про освіту в Дії? У Дії будуть відображатися освітні документи відомості та дані про які містяться в реєстрі ЄДЕБО, виготовлені з 2000 року.
Крім інформації про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також щодо дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів), виданих до 2016 року, та дипломів докторів філософії (докторів мистецтва), виданих до 2022 року.
Чи буде відображатися освітній документ, якщо він фізично не був отриманий? Тобто залишається в закладі з певних причин. Дія відображає виключно інформацію, що міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО. Внесення інформації до Реєстру здійснює заклад освіти, що видає документ. Тож, якщо інформацію внесено до Реєстру, документи про освіту будуть відображатися у застосунку.
Чи буде можливість завантажити документи про освіту в PDF форматі в застосунку Дія? Завантажити інформацію з документів про освіту в форматі PDF можна так =>>> https://bit.ly/3VvHcfC
Водночас освітні документи завантажені у PDF форматі надають лише інформаційний зміст та не мають юридичної сили.
Відображення яких освітніх документів передбачено у Дії? Дія відображає інформацію, яка міститься у реєстрі документів про освіту ЄДЕБО. Якщо інформацію внесено до реєстру, то в застосунку відображатимуться:
Дипломи:
- з 2000 року: кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодших спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;
- з 2022 року: доктора філософії/доктора мистецтва.
Атестат про повну загальну середню освіту (з 2000 до 2019 року).
Свідоцтва:
- з 2000 року: про базову середню освіту;
- з 2019 року: про повну загальну середню освіту;
- з 2013 року: про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Чи є освітні документи в Дії офіційним документом? Так, цілком! Їхня юридична сила визначена постановою КМУ від 04.11.2022 року №1242 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту»
Чому не відображається документ про вищу освіту із військового закладу? Такий документ про освіту не буде відображатися в Дії.
Оскільки, інформація про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти зберігається у цих закладах освіти або відповідних структурних підрозділах державних органів, яким підпорядковуються військові заклади вищої освіти або військові навчальні підрозділи.
Чи буде в Дії диплом доктора наук? Інформація щодо дипломів докторів наук не міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО та, відповідно, не буде відображатися у застосунку.
Чи буде відображатися диплом про перепідготовку? Інформація щодо дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів) не міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО та, відповідно, не буде відображатися у застосунку.
Чи буде відображатись диплом, отриманий за кордоном? Документ про освіту, отриманий за кордоном, не відобразиться в Дії.
Крім того, якщо ви здобули освіту за межами України та не вступали з цим документом на навчання до українських закладів освіти, то відомості про ваш документ не вносились до ЄДЕБО.
Водночас, ви можете отримати свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту та за потреби перевірити його в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, вибравши тип «Свідоцтва про визнання іноземних документів про освіту»
Детальніше про отримання свідоцтва та процедуру визнання тут =>>> https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv
Зараз свідоцтво не підтягнеться в застосунок, однак наша команда працює над розширенням переліку освітніх документів в Дії.
Відображається чужий документ в Дії Ситуація, коли у застосунку відображається чужий документ про освіту, виникає, якщо за даними, отриманими в ЄДЕБО від Державної Податкової Служби, однаковий РНОКПП був помилково вказано в документах про освіту двох осіб з однаковими ПІБ та датою народження.
Тому, для видалення в ЄДЕБО документів про освіту іншої особи потрібно:
1. Надіслати лист на diia@inforesurs.gov.ua з темою – «Чужі документи про освіту в ЄДЕБО».
2. До листа додати у форматі jpg або pdf (не архівом) скан-копії ваших документів: паспорта (1-4 сторінки паспорта-книжечки зразка 1994 року або обидві сторони ІD-паспорта), РНОКПП, свідоцтва про шлюб/зміну ПІБ (якщо документи були видані на інше ПІБ), документів про освіту (сторону з текстом, додаток не потрібно).
3. На скан-копії документів потрібно накласти КЕП (файловий/апаратний ключ або Дія.Підпис).
4. Надіслати лист та очікувати на зворотний зв'язок.
Чи буде відображатись документ про освіту, якщо заклад знаходиться на ТОТ? Дія відображає виключно інформацію, що міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО. Тож, якщо інформацію внесено до Реєстру та документ виданий після 2000 року, то він буде відображатися у застосунку.
Зазначаємо, що заклади освіти, що не були переміщені та знаходяться на тимчасово окупованій території, не мають доступу до ЄДЕБО та, відповідно, можливості здійснювати замовлення документів про освіту державного зразка.
Не відображається документ про освіту, виданий закладом, який знаходився на ТОТ Дія відображає виключно інформацію, що міститься у Реєстрі документів про освіту. Тож, якщо документ виданий після 2000 року та інформацію внесено до ЄДЕБО — він буде відображатися у застосунку.
Якщо ж документ про освіту був виданий закладом, де зараз ведуться бойові дії або ТОТ та не підвантажився у застосунок, радимо звернутись до переміщеного закладу або його правонаступника для перевірки даних.
Якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність на підконтрольній території України, радимо звернутись до Міносвіти — ez@mon.gov.ua, який визначить заклад освіти, що зможе перевірити або внести інформацію в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).
Актуальну інформацію щодо переліку закладів освіти та їх правонаступників можна переглянути у Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
Звертаємо увагу, що для переміщених закладів освіти відображається юридична адреса, яка може бути на ТОТ, однак контакти для зв'язку, як правило, є актуальними.
Втратив/пошкодив документ про освіту, чи можу отримати дублікат? Щоб замовити дублікат документа про освіту необхідно звернутись до закладу освіти, що видав документ, або до його правонаступника. За відсутності правонаступника ви можете звернутися до Міністерства освіти і науки України, щоб дізнатися заклад освіти, що видасть дублікат документа.
Ознайомитись з причинами, за яких замовляється дублікат, та як його отримати можна у відповідному порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про освіту:
- про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0494-15#n4
- про фахову передвищу освіту — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1487-21#Text
- про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-15#Text
- про базову середню освіту та повну загальну середню освіту — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04#Text
Чи буде відображатись диплом кандидата наук в Дії? В Дії можуть відображатися дипломи доктора філософії отримані після 01.01.2022. Водночас якщо ваш диплом є поліграфічними через те, що його було замовлено попередньо діючим порядком, то у такому випадку, документ не буде підтягуватися в застосунок та інформація про нього не буде відображатися через сервіс — https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
Якщо ж ви отримали науковий ступінь кандидата наук раніше, то підтягнути такий документ в застосунок не вдасться.
Чи підтягнеться документ про освіту в іноземця? Якщо іноземець закінчив заклад освіти на території України та документ міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, тоді він підтягнеться в Дію у разі, якщо на момент видачі документа РНОКПП був внесений в ЄДЕБО до даних документа.
Чи буде в Дії можливість перекласти освітній документ? Якщо на момент видачі документа він мав двомовну форму, тоді у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО є інформація українською та англійською (можна перевірити — https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/). Відповідно, в Дії це також буде відображено.
Водночас, якщо ви бажаєте скористатись освітнім документом за межами України, радимо уточнити деталі щодо його апостилювання. Деталі щодо порядку проставлення апостиля можна знайти тут =>>> https://mon.gov.ua/ua/tag/apostil
Що робити якщо на документі зазначено «Відсутні необхідні дані»? Це означає, що інформація з вашого документа можливо відсутня у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.
Тож, щоб з'ясувати ситуацію, потрібно перевірити чи є інформація про документ у Реєстрі, це можна зробити тут =>>> https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
Якщо документ є у Реєстрі, зверніться до закладу освіти, що видав документ, для внесення документа до картки особи в ЄДЕБО.
Не бачу/не можу знайти документи про освіту? (Документи в стеку). Однотипні документи відображаються в стеку. Тому, радимо перевірити ваші документи про освіту саме там.
Що таке стек? Якщо ви маєте кілька документів подібного типу, у вас на одному з них, відображатиметься іконка з цифрою — стек.
Щоб переглянути решту документів, просто натисніть на стек =>>> https://bit.ly/495dbpY

Не підтягнувся документ
Як перевірити чи внесені дані до ЄДЕБО? Для того, щоб перевірити чи внесена дані про документ в ЄДЕБО, радимо отримати виписку з інформацією про документи про освіту та навчання особи. Для цього потрібно:
1. Перевірити чи є інформація про документ у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО можна тут =>>> https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
2. Перевірити чи внесено дані про документ в ЄДЕБО, радимо отримати Виписку з інформацією про документи про освіту та навчання особи:
– Перейти на портал — https://info.edbo.gov.ua/ та вибрати розділ Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО.
– Подати електронний запит з накладеним КЕП.
– Отримати виписку з інформацією, що міститься в ЄДЕБО, щодо фізичної особи.
Виписка буде з інформацією, якщо вам раніше вже було створено в ЄДЕБО картку фізичної особи та до неї внесено РНОКПП.
Також якщо у Виписці не відображено документ про освіту, але він є у Реєстрі, для його внесення зверніться до закладу освіти, який видав документ, з паспортом, РНОКПП та документом про освіту.

Разом з тим, звертаємо увагу на наступне:
– Дія відображає інформацію, що міститься у Реєстрі документів про освіту, але при цьому документ, відображений в Дії, може бути відсутнім у картці фізичної особи в ЄДЕБО (наприклад: документ про загальну середню освіту, що не використовувався при вступі на навчання, диплом про вищу освіту, що був виданий після 2000 року, але до впровадження ЄДЕБО)
– та навпаки - у Виписці можуть бути вказані документи про освіту, внесені до картки фізичної особи в ЄДЕБО (необхідні, наприклад, у процесі ліцензування), але не передбачені у Реєстрі документів про освіту (наприклад: документ диплом доктора (кандидата) наук, диплом про вищу освіту, що був виданий до 2000 року)
Змінив/ла прізвище, чи підтягнеться документ про освіту в Дію? Якщо у вас не підтягнулись документи про освіту, однією з причин може бути зміна прізвища (імені, по батькові), адже такі документи були видані на попередні дані. Водночас зміна документа у зв'язку з одруженням та зміною ПІБ не передбачена.
Ми працюємо над реалізацією такої можливості у подальшому. Як тільки ситуація зміниться, ми про це повідомимо у соціальних мережах.
Документ не підтягнувся у Дію, що робити? У Дії будуть відображатися освітні документи відомості та дані про які містяться в реєстрі ЄДЕБО, виготовлені з 2000 року.
Крім інформації про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та дипломів докторів філософії (докторів мистецтва), виданих до 2022 року.
Перевірити чи є інформація про документ у Реєстрі можна через сервіс — https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
Зверніть увагу, щоб документи про освіту відображалися у застосунку ваш реєстраційний номер облікової картки платників податків (РНОКПП) у Дії повинен збігатися з РНОКПП у даних документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.
Якщо документ не підтягнувся — це означає, що ваш РНОКПП відсутній в ЄДЕБО картки фізичної особи. Зверніться, будь ласка, до закладу освіти, який видав документ. Для звернення будуть потрібні: паспорт, РНОКПП та документ про освіту.

Дані для фіксації
Уточнення стану звернення користувачем Ми розуміємо, як важливо швидко отримати інформацію щодо стану вирішення питання. Однак, зазначимо, що терміни обробки можуть бути тривалішими ніж це хотілося б. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше надати вам відповідь.
Перевіряйте стан обробки вашого звернення в розділі «Мої звернення» головного меню чатботу:
1. Поверніться до головного меню, натискаючи кнопку «Назад»
2. Перейдіть у розділ «Мої звернення»
3. Натисніть на кнопку «Стан обробки» та оберіть необхідне звернення, яке вас цікавить — https://t1p.de/bum0d
Дані для фіксації (не відображаєтсья) Надішліть, будь ласка:
– РНОКПП;
– ПІБ;
– номер пристрою – https://drive.google.com/file/d/1G5Nq59PSHHZqGq2oYDjzWOTN5aa5No6V/view?usp=drive_link
– версію застосунку Дія;
– скриншот повної інформації із документа у застосунку;
– скриншот виписки з ЄДЕБО;
– рік видачі документу;
– тип документу, який не відображається;
– чи змінювали ПІБ (так/ні);
– чи замовляли дублікат, починаючи з 2000 року (якщо так, то у якому році?).
Будь ласка, надішліть в одному повідомленні всі перераховані дані у текстовому форматі.
Ми відправимо дані на перевірку, щоб розібратися в цій ситуації. Для аналізу потрібен деякий час, проте ми будемо тримати вас у курсі. Як тільки матимемо інформацію, одразу повідомимо про це.
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
09.07.2024 - 11.07.2024
Підсумковий іспит - 11.07.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
23.07.2024 - 24.07.2024Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 19.07.2024
Підсумковий іспит - 19.07.2024


Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
22.07.2024 - 02.08.2024
Підсумковий іспит - 02.08.2024

Практичні вміння та навички
05.08.2024 - 16.08.2024
Підсумковий іспит - 16.08.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку