Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


КРЕДИТНІ СПІЛКИ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 336.73
ББК 65.262.1

Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності. Навчальний посібник. Друге видання, перероблене і доповнене. В 2-х книгах. / За редакцією Олечика А.Я. - К.: УІРФР, 2007. книга перша - 656 с., книга друга - 772 с.

ISBN 978-966-8925-05-Х

Навчальний посібник «Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності» підготвлено відповідно до Програм навчання керівників та головних бухгалтерів кредитних спілок, які були розроблені Українським інститутом розвитку фондового ринку та погоджені з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Окремі навчальні матеріали розроблялися за підтримки та на замовлення Програми зміцнення кредитних спілок в Україні Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA), Проекту підтримки фінансової діяльності на селі GTZ/Deutscher Genossenschafts und Reiffeisenverband e.v., Проекту TACIS «Надання підтримки малим та середнім підприємствам на селі та Національної асоціації кредитних спілок України.

Авторський колектив: Амерова О.В., Вайсбродт В., Вишневський І.І., Войцеховський С.В., Гастуляк О.Л., Гончаренко В.В., Дученко М.М., Жила Н.М., Калустова К.В., Козинець П.М., Кравченко Л.Є., Леонов Д.А., Маковський П.І., Примостка Л.О., Пантелеймоненко А.О., Посполітак В.В., Романенко С.В., Хоружий С.Г., Ханик-Посполітак Р.Ю., Яруничев В.А.

Посібник буде корисним для фахівців кредитних спілок, урядовців, наукових працівників, а також викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №7 від 27.06.2006 р.

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста, магістра з напрямку «Економіка і підприємництво»
Лист №1.4/18-Г-1261 від 01.12.2006 р.

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
Протокол №290 від 28.12.2006 р.

©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку