Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

УДК 336.02
ББК 65.261

Леонов Д.А., Яровий С.М.
Фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів. Навчальний посібник / Леонов Д.А., Яровий С.М. - К.: УІРФР, 2014. - 512 с.

ISBN 978-966-8925-12-2

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми навчаннявідповідальних працівників за проведення внутрішнього фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Навчальний посібник стане у пригоді фахівцям фінансових установ, урядовцям, науковцям, студентам, які вивчають фінансові дисципліни.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №9 від 20.09.2011 р.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальності "Фінанси та кредит"
Лист №1/11-1598 від 06.02.2012 р.


ЗМІСТ

1. Міжнародна система боротьби з відмиванням коштів
1.1. Виникнення поняття відмивання коштів, історія та природа
1.2. Завдання і загальні засади боротьби з відмиванням коштів
1.3. Міжнародне співробітництво та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
1.4. Міжнародні організації, що забезпечують боротьбу з відмиванням коштів
1.5. Міжнародні угоди у сфері боротьби з відмиванням коштів
1.6. 40 рекомендацій ФАТФ: структура, зміст
1.7. Перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1.8. Перелік офшорних зон
1.9. Законодавство Європейського Союзу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
1.10. Типології (схеми) відмивання коштів. Етапи відмивання грошей. Ознаки, які свідчать про можливість відмивання грошей
1.11. Особливості ринку цінних паперів, які роблять його потенційно вразливим для відмивання грошей, та специфічні питання при здійсненні різних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів

2. Міжнародна система боротьби з фінансуванням тероризму
2.1. Виникнення поняття фінансування терористичної діяльності, історія та природа
2.2. Завдання і загальні засади боротьби з фінансуванням терористичної діяльності
2.3. Міжнародне співробітництво та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму
2.4. Міжнародні організації, що забезпечують боротьбу з фінансуванням тероризму
2.5. Міжнародні угоди у сфері боротьби з фінансуванням тероризму
2.6. Спеціальні рекомендації FATF стосовно боротьби з фінансуванням терористичної діяльності: структура, зміст
2.7. Перелік осіб, пов язаних із здійсненням терористичної діяльності
2.8. Інформація про терористичні угрупування
2.9. Законодавство Європейського Союзу у сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму
2.10. Типології (схеми) фінансування тероризму

3. Державна система боротьби з відмиванням коштів в Україні
3.1. Імплементація міжнародних стандартів в законодавство України
3.2. Нормативне забезпечення питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів в Україні: історія, сучасний стан
3.3. Поняття відмивання коштів в українському законодавстві, його види
3.4. Державні органи, що забезпечують боротьбу з відмиванням коштів, їх обов язки та повноваження
3.5. Відповідальність осіб, причетних до відмивання коштів, передбачена законодавством України

4. Державна система боротьби з фінансуванням тероризму в Україні
4.1. Імплементація міжнародних стандартів в законодавство України
4.2. Нормативне забезпечення питань запобігання та протидії фінансуванню тероризму: історія, сучасний стан
4.3. Поняття фінансування тероризму в українському законодавстві, його види
4.4. Державні органи, що забезпечують боротьбу з фінансуванням тероризму, їх обов язки та повноваження
4.5. Відповідальність осіб, причетних до фінансування тероризму, передбачена законодавством України

5. Система фінансового моніторингу в Україні
5.1. Система та суб єкти фінансового моніторингу
5.2. Суб єкти первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов язки
5.3. Взаємодія між суб єктами первинного фінансового моніторингу
5.4. Суб єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за суб єктами первинного фінансового моніторингу, їх обов язки та повноваження
5.5. Завдання, функції та права Державної служби фінансового моніторингу України
5.6. Взаємодія суб єктів державного фінансового моніторингу, правові засади
5.7. Єдина державна інформаційна система
5.8. Співпраця з міжнародними організаціями та міжнародне співробітництво суб єктів державного фінансового моніторингу
5.9. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, під час проведення фінансового моніторингу, та умови звільнення від відповідальності за розкриття інформації, яка містить банківську чи комерційну таємницю, та за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам, у зв язку зі здійсненням фінансового моніторингу

6. Чинне законодавство і нормативно-правові акти, які визначають вимоги до організації фінансового моніторингу суб єктами первинного фінансового моніторингу
6.1. Чинне законодавство і нормативно-правові акти, які визначають загальні вимоги до організації фінансового моніторингу суб єктами первинного фінансового моніторингу
6.2. Нормативно-правові акти, які визначають додаткові вимоги до організації фінансового моніторингу суб єктами первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд НКЦПФР

7. Відповідальні за проведення фінансового моніторингу
7.1. Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, або особи, що тимчасово виконує його обов язки
7.1.1. Загальні вимоги до призначення та перевірки бездоганної ділової репутації працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу
7.1.2. Додаткові вимоги до призначення (звільнення) та до перевірки бездоганної ділової репутації працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, встановлені НКЦПФР
7.1.3. Вимоги до призначення (звільнення) та до перевірки бездоганної ділової репутації особи, що тимчасово виконує обов язки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, встановлені НКЦПФР
7.1.4. Строки та форма надання інформації Держфінмоніторингу України про призначення (звільнення) працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов язки
7.2. Вимоги до кваліфікації працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу
7.2.1. Загальні вимоги до кваліфікації працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та до підвищення його кваліфікації
7.2.2. Додаткові вимоги до кваліфікації працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та до підвищення його кваліфікації, встановлені НКЦПФР
7.3. Підзвітність, права, обов язки та повноваження працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу
7.3.1. Загальні вимоги до встановлення обов язків, повноважень, прав та підзвітності працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу
7.3.2. Додаткові вимоги до встановлення обов язків, повноважень, прав та підзвітності працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, встановлені НКЦПФР
7.4. Приклад посадової інструкції працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу на ринку цінних паперів

8. Підготовка персоналу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
8.1. Загальні вимоги стосовно підготовки персоналу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
8.2. Додаткові вимоги стосовно підготовки персоналу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, встановлені НКЦПФР
8.2.1. Приклад програми навчання для професійних учасників ринку цінних паперів

9. Внутрішній контроль суб єктів первинного фінансового моніторингу
9.1. Загальні вимоги стосовно організації внутрішнього контролю суб єктами первинного фінансового моніторингу
9.2. Додаткові вимоги стосовно організації внутрішнього контролю суб єктами первинного фінансового моніторингу, встановлені НКЦПФР

10. Облік суб єктів первинного фінансового моніторингу
10.1. Строки, форми та порядок надання інформації до Держфінмоніторингу України необхідної для обліку суб єктів первинного фінансового моніторингу та їх відокремлених підрозділів
10.2. Порядок присвоєння та використання облікового ідентифікатора суб єктами первинного фінансового моніторингу та його відокремленими підрозділами
10.3. Порядок надання та використання повідомлення про присвоєння облікового ідентифікатора суб єктами первинного фінансового моніторингу та його відокремленими підрозділами

11. Управління ризиком, критерії ризику, класифікація клієнтів за рівнями ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
11.1. Поняття управління ризиком, критерії ризику, класифікація клієнтів за рівнями ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
11.2. Додаткові вимоги до класифікації клієнтів за рівнями ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, критерії ризику, встановлені Держфінмоніторингом України
11.3. Додаткові вимоги до управління ризиком, класифікації клієнтів за рівнями ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, критерії ризику, встановлені НКЦПФР

12. Ідентифікація та вивчення юридичних та фізичних осіб
12.1. Проведення ідентифікації
12.1.1. Загальні вимоги до проведення ідентифікації юридичних та фізичних осіб
12.1.2 Особливості здійснення ідентифікації суб єктами первинного фінансового моніторингу встановлені НКЦПФР
12.2. Здійснення вивчення фінансової діяльності клієнтів
12.2.1. Загальні вимоги до вивчення фінансової діяльності клієнтів
12.2.2 Особливості здійснення вивчення фінансової діяльності клієнтів суб єктами первинного фінансового моніторингу встановлені НКЦПФР
12.3. Приклади документів для фіксації результатів ідентифікації та вивчення клієнтів
12.3.1. Приклад документа для фіксації результатів ідентифікації, вивчення та класифікації за рівнями ризику фізичної особи
12.3.2. Приклад документа для фіксації результатів ідентифікації, вивчення та класифікації за рівнями ризику юридичної особи
12.3.3 Приклад анкети клієнта - фізичної особи
12.3.4 Приклад анкети клієнта - юридичної особи

13. Загальні вимоги до порядку реєстрації, захисту та зберігання інформації про фінансові операції суб єктами первинного фінансового моніторингу
13.1. Вимоги до порядку реєстрації, захисту та зберігання інформації про фінансові операції
13.1.1. Загальні вимоги до порядку реєстрації, захисту та зберігання інформації про фінансові операції
13.1.2. Додаткові вимоги до порядку захисту та зберігання інформації про фінансові операції встановлені НКЦПФР
13.2. Форма реєстру фінансових операцій
13.3. Особливості заповнення реєстру фінансових операцій суб єктами первинного фінансового моніторингу регулювання і нагляд за якими здійснює НКЦПФР

14. Загальні вимоги до порядку подання, захист, розкриття інформації про фінансові операції суб єктами первинного фінансового моніторингу
14.1. Загальні вимоги до порядку захисту, розкриття та передачі суб єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції та їхніх учасників Держфінмоніторингу України, встановлені Кабінетом міністрів України
14.2. Загальні вимоги до порядку взяття на облік Держфінмоніторингом України інформації про фінансові операції та їхніх учасників, надісланої суб єктами первинного фінансового моніторингу, встановлені Кабінетом міністрів України
14.3. Особливості передачі інформації про фінансові операції на паперових носіях, встановлені Держфінмоніторингом України
14.4. Особливості передачі інформації про фінансові операції в електронному вигляді, встановлені Держфінмоніторингом України

15. Операції, що підлягають фінансовому моніторингу
15.1. Фінансові операції, що підлягають обов язковому фінансовому моніторингу
15.1.1. Особливості виявлення фінансових операцій, що підлягають обов язковому фінансовому моніторингу з урахуванням специфіки діяльності суб єктів первинного фінансового моніторингу
15.1.2. Строки виявлення, реєстрації та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов язковому фінансовому моніторингу
15.2. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
15.2.1. Особливості виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу з урахуванням специфіки діяльності суб єктів первинного фінансового моніторингу
15.2.2. Строки виявлення, реєстрації та подання інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
15.2.3. Особливості виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, встановлені НКЦПФР

16. Вимоги до обов язкового оформлення окремих рішень суб єктами первинного фінансового моніторингу, пов язаних з зупиненням чи моніторингом окремих фінансових операцій
16.1. Вимоги до оформлення рішень суб єктами первинного фінансового моніторингу, пов язаних з зупиненням чи моніторингом окремих фінансових операцій, встановлені НКЦПФР

17. Операції, що можуть бути пов язані з фінансуванням тероризму
17.1. Загальні вимоги до реєстрації та здійснення повідомлення про фінансові операції, що можуть бути пов язані з фінансуванням тероризму, Держфінмоніторингу України
17.2. Додаткові вимоги до виявлення операцій, що можуть бути пов язані з фінансуванням тероризму та порядку їх зупинення, встановлені НКЦПФР

18. Зупинення або відмова в проведенні фінансової операції за рішенням суб єкта первинного фінансового моніторингу
18.1. Випадки, передбачені законодавством, в яких суб єкт первинного фінансового моніторингу може відмовитись від проведення фінансових операцій, та дії суб єкта первинного фінансового моніторингу у разі відмови в проведенні фінансової операції
18.2. Випадки, передбачені законодавством, у яких суб єкт первинного фінансового моніторингу може зупинити проведення фінансових операцій, та дії суб єкта первинного фінансового моніторингу у разі такого зупинення проведення фінансової операції
18.2.1. Додаткові вимоги до порядку зупинення фінансових операцій, встановлені НКЦПФР

19. Надання інформації на запит, зупинення, забезпечення моніторингу фінансових операцій на вимогу Держфінмоніторингу України
19.1. Порядок зупинення проведення видаткових операцій за рахунками осіб на виконання рішення Держфінмоніторингу України
19.1.1. Додаткові вимоги до порядку зупинення проведення видаткових операцій за рахунками осіб на виконання рішення Держфінмоніторингу України, встановлені НКЦПФР
19.2. Порядок зупинення або забезпечення моніторингу фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу України на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави
19.2.1. Додаткові вимоги до порядку зупинення або забезпечення моніторингу фінансової операції на виконання доручення Держфінмоніторингу України, встановлені НКЦПФР
19.3. Порядок надання інформації на запити Держфінмоніторингу України
19.3.1. Порядок надання інформації на запити Держфінмоніторингу України щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об єктом фінансового моніторингу
19.3.2. Порядок надання додаткової інформації на запити Держфінмоніторингу України з приводу фінансових операцій, які стали об єктом фінансового моніторингу або необхідного для виконання Держфінмоніторингом України запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави
19.3.3. Порядок погодження із Держфінмоніторингом України термінів подання запитуваної інформації

20. Порядок контролю за дотриманням суб єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму
20.1. Державний контроль за виконанням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму суб єктами первинного фінансового моніторингу
20.2. Планові та позапланові перевірки суб єктів первинного фінансового моніторингу та порядок їх проведення
20.2.1. Специфіка проведення перевірок НКЦПФР
20.3. Порядок застосування за фактом виявлення порушення суб єктами первинного фінансового моніторингу законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму заходів впливу до порушників
20.3.1. Специфіка застосування заходів впливу до порушників НКЦПФР

21. Програми та правила проведення фінансового моніторингу
21.1. Загальні вимоги стосовно програм та правил проведення фінансового моніторингу
21.1.1. Загальні вимоги стосовно програм та правил проведення фінансового моніторингу, встановлені НКЦПФР
21.1.2. Приклад порядку доступу до програм та правил проведення фінансового моніторингу для суб єктів первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд НКЦПФР
21.2. Вимоги до змісту програм проведення фінансового моніторингу
21.2.1. Вимоги до змісту програм проведення фінансового моніторингу, встановлені НКЦПФР
21.2.2. Приклад програми проведення фінансового моніторингу для суб єктів первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд НКЦПФР
21.3. Вимоги до змісту правил проведення фінансового моніторингу
21.3.1. Вимоги до змісту правил проведення фінансового моніторингу, встановлені НКЦПФР
21.3.2. Приклади правил проведення фінансового моніторингу для суб єктів первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд НКЦПФР
Для зберігачів цінних паперів та депозитаріїв цінних паперів
Для реєстраторів (реєстроутримувачів) іменних цінних паперів
Для компаній з управління активами
Для торговців цінними паперами та фондових бірж

22. Перелік літератури

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
Практичні вміння та навички
червень 2023 року

Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
©  2001-2023  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку