Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

УДК 346.1
ББК 67.9 (4)
С41

Січевлюк В.А.
Господарське право України. Навчальний посібник / К.: УІРФР, - 474 с.

ISBN 978-966-8925-10-8

У навчальному посібнику висвітлені питання правового регулювання господарської діяльності в Україні. Аналізуються теоретичні аспекти господарського права, викладено зміст чинних нормативно-правових актів господарського законодавства, мають місце посилання на історію становлення основних інститутів господарського права, іноземний досвід та судові прецеденти.

Особливу увагу приділено взаємозв’язку економіки і права, ролі публічної влади (державних органів і органів місцевого самоврядування) в становленні, функціонуванні та розвитку суспільного виробництва, контрольним функціям органів спеціалізованого господарського управління.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та економічних закладів освіти, а також підприємців, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юристів-практиків.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №12 від 18.12.2009 р.

Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Лист №1/11-515у від 15.06.2010 р.


ЗМІСТ

Передмова
Список використаних скорочень

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


РОЗДІЛ 1.
Господарське право та господарське законодавство

§1. Поняття господарського права
§2. Господарські відносини та норми господарського права
§3. Господарське законодавство
§4. Господарські нормативно-правові акти
§5. Господарські нормативні договори
§6. Документи Міжнародної Торгової Палати
Запитання і завдання для самоконтролю

РОЗДІЛ 2.
Господарська діяльність. Суб’єкти господарювання

§1. Поняття господарської діяльності, її види та галузі
§2. Правова характеристика комерційної (підприємницької) та некомерційної господарської діяльності
§3. Поняття суб’єкта господарювання, особливості його правового становища
§4. Суб’єкти господарювання – юридичні особи (господарські організації)
§5. Фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності
§6. Об’єднання суб’єктів господарювання (господарські об’єднання)
Запитання і завдання для самоконтролю

РОЗДІЛ 3.
Майнова основа господарювання. Право інтелектуальної власності у сфері господарювання

§1. Поняття майна суб’єктів господарювання, його склад та джерела формування
§2. Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарювання
§3. Право власності. Форми права власності
§4. Право господарського відання та право оперативного управління
§5. Права на чужі речі. Право довірчої власності
§6. Право інтелектуальної власності у сфері господарювання
Запитання і завдання для самоконтролю

РОЗДІЛ 4.
Господарські зобов’язання і господарські договори

§1. Поняття господарського зобов’язання. Види господарських зобов’язань. Виникнення, виконання, припинення та недійсність господарських зобв’язань
§2. Поняття господарського договору та його специфічні ознаки
§3. Класифікація господарських договорів
§4. Функції, форма і зміст господарського договору
§5. Укладення, зміна, розірвання та припинення господарського договору
§6. Характеристика основних видів господарських договорів
Запитання і завдання для самоконтролю

РОЗДІЛ 5.
Публічне управління господарською діяльністю

§1. Поняття публічного управління господарською діяльністю. Державне управління господарською діяльністю
§2. Управління господарською діяльністю органами місцевого самоврядування
§3. Правове регулювання захисту економічної конкуренції
§4. Правове регулювання цін та ціноутворення
§5. Загальні правила стандартизації, сертифікації та метрології в Україні
Запитання і завдання для самоконтролю

РОЗДІЛ 6.
Правопорушення у сфері господарювання. Господарсько-правова відповідальність. Банкрутство

§1. Поняття правопорушення у сфері господарювання. Класифікація правопорушень у сфері господарювання
§2. Поняття та функції господарсько-правової відповідальності
§3. Господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції
§4. Підстави покладання господарсько-правової відповідальності
§5. Правове регулювання банкрутства
Запитання і завдання для самоконтролю

РОЗДІЛ 7.
Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, а також господарських прав та інтересів інших учасників відносин у сфері господарювання

§1. Поняття захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, шляхи його здійснення
§2. Юрисдикційний захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, а також господарських прав та інтересів інших учасників відносин у сфері господарювання
§3. Неюрисдикційний захист прав та інтересів суб’єктів господарювання
§4. Особливості захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання органами державної виконавчої служби
§5. Захист права власності. Особливості захисту речових прав осіб, які не є власниками
§6. Особливості правової охорони інформації з обмеженим доступом у сфері господарювання та захисту ділової репутації суб’єктів господарювання
Запитання і завдання для самоконтролю

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА


РОЗДІЛ 8.
Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності, матеріального виробництва та транспорту

§1. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності
§2. Правове регулювання господарської діяльності в сфері капітального будівництва
§3. Правове регулювання сільськогосподарської діяльності
§4. Правове регулювання транспортної діяльності
Запитання і завдання для самоконтролю

РОЗДІЛ 9.
Правове регулювання фінансової діяльності

§1. Основні інститути правового регулювання фінансового ринку
§2. Правове регулювання банківської діяльності
§3. Правове регулювання професійної діяльності на фондовому ринку
§4. Правове регулювання діяльності з надання інших фінансових послуг
Запитання і завдання для самоконтролю

РОЗДІЛ 10.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування та валютних операцій

§1. Поняття та правовий режим зовнішньоекономічної діяльності
§2. Зовнішньоекономічний договір (контракт)
§3. Правове регулювання іноземного інвестування
§4. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон
§5. Правове регулювання концесійної діяльності
§6. Правове регулювання валютних операцій та валютного контролю
Запитання і завдання для самоконтролю

Рекомендована література
Предметний покажчик

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
Практичні вміння та навички
червень 2023 року

Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
©  2001-2023  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку