Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ

УДК 336.73
ББК 65.262.1 (4 Укр)

Професійна діяльність ломбардів // За загальною редакцією к.е.н. Леонова Д. А. - К.: УІРФР, 2007.- 474 с.

ISBN 978-966-8925-06-8

Видання підготовлено за підтримки Всеукраїнської Асоціації ломбардів

Навчальний посібник «Професійна діяльність ломбардів» підготовлено відповідно до Програм підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, розроблених Українським інститутом розвитку фондового ринку та Всеукраїнською Асоціацією ломбардів та погоджено з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Навчальний посібник стане у пригоді фахівцям ломбардів, урядовцям, науковцям і студентам, які навчаються за напрямом «економіка та підприємництва».

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста, магістра з напряму «Економіка і підприємництво»
Лист №1.4/18-Г-1262 від 01.12.2006 р.

Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №9 від 15.09.2006 р.


ЗМІСТ
ВСТУП

МОДУЛЬ 1. ЮРИДИЧНИЙ
Тема 1. Роль ринків фінансових послуг
Тема 2. Ломбарди – учасники фінансового ринку України. Перспективи розвитку ломбардної діяльності на фінансовому ринку України
Тема 3. Правові підстави діяльності ломбардів. Особливості правового статусу ломбардів
Тема 4. Правове регулювання фінансово-господарської діяльності ломбардів
Тема 5. Специфіка трудових відносин у ломбарді
Тема 6. Державний контроль за діяльністю ломбардів. Взаємовідносини ломбардів з правоохоронними органами
Тема 7. Фінансовий моніторинг в ломбардах

МОДУЛЬ 2. КРЕДИТУВАННЯ
Тема 1. Основи кредитування. Поняття та принципи кредитування
Тема 2. Система кредитування в ломбардах
Тема 3. Особливості ломбардного кредитування
Тема 4. Управіння кредитними ризиками в ломбардах

МОДУЛЬ 3. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Тема 1. Фінансова звітність
Тема 2. Звітні дані

МОДУЛЬ 4. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Тема 1. Система податків та зборів в Україні. Нормативна база. Суб’єкти податкових відносин
Тема 2. Податкове зобов’язання та його виконання
Тема 3. Податок на прибуток
Тема 4. Податок на додану вартість

МОДУЛЬ 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ
Тема.1. Предмет та метод бухгалтерського обліку
Тема 2. Організація бухгалтерського обліку в ломбардах
Тема 3. Аудит як форма контролю

МОДУЛЬ 6. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Тема 1. Загальні засади фінансового аналізу
Тема 2. Види та методи фінансового аналізу
Тема 3. Ризики в діяльності ломбардів
Тема 4. Фінансовий стан ломбардів в умовах сучасного регулювання їх діяльності
Тема 5. Визначення фінансового стану ломбарду на підставі звітних даних

ЗАКОНИ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
Практичні вміння та навички
червень 2023 року

Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
©  2001-2023  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку