Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

УДК 336.76
ББК 65.264
Ф 77 я 73

Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін.
Фондовий ринок в Україні: Навчальний посібник/ за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2015.- 600 с.

ISBN 978-966-8925-15-3

Навчальний посібник підготовлено відповідно до базової програми навчання фахівців з питань фондового ринку, затвердженої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Навчальний посібник розрахований на фахівців фінансових установ, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №11 від 24.11.2014 р.

Навчально-методичною радою з питань фондового ринку та корпоративного управління
Протокол №10 від 28.11.2014 р.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №1664 від 09.12.2014 р.ЗМІСТ

Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні
Тема 2. Ринки фінансових послуг в Україні
Тема 3. Фондовий ринок в Україні та його учасники
Тема 4. Державне регулювання фондового ринку. СРО
Тема 5. Цінні папери та їх класифікація. Порядок випуску цінних паперів
Тема 6. Пайові та боргові цінні папери
Тема 7. Іпотечні цінні папери в Україні
Тема 8. Похідні (деривативи)
Тема 9. Депозитарна система України
Тема 10. Акціонерні товариства на фондовому ринку України
Тема 11. Організація торгівлі на фондовому ринку
Тема 12. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
Тема 13. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку
Тема 14. Пенсійна реформа та розвиток фондового ринку
Тема 15. Законодавче забезпечення діяльності ІСІ
Тема 16. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування
Тема 17. Інформаційні відносини та інформаційні технології на фондовому ринку

З питань придбання навчального посібника звертайтеся:
- телефоном (044) 206-53-55
- електронною поштою usmdi@usmdi.org


©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку