Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Навчальна література


ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

УДК 336.02
ББК 65.261

Леонов Д.А., Яровий С.М.
Фінансовий моніторинг у небанківських фінансових установах. Навчальний посібник. Видання 2-е виправлене та доповнене. / Леонов Д.А., Яровий С.М. - К.: УІРФР, 2010.- 484 с.

ISBN 978-966-8925-14-6

Навчальний посібник підготовлено відповідно до Програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу, затвердженої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також програм навчання працівників та керівників підрозділів небанківських установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, погоджених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Навчальний посібник стане у пригоді фахівцям небанківських фінансових установ, урядовцям, науковцям, студентам, які вивчають фінансові дисципліни.

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста, магістра з напряму «Економіка і підприємництво»
Лист №1.4/18-Г-1308 від 01.12.2006 р.

Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №6 від 26.06.2006 р.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №2293 від 11.12.2007 р.


ЗМІСТ

1. Міжнародна система боротьби з відмиванням коштів
1.1. Виникнення поняття відмивання коштів, історія та природа
1.2. Завдання і загальні засади боротьби з відмиванням коштів
1.3. Міжнародне співробітництво та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
1.4. Міжнародні організації, що забезпечують боротьбу з відмиванням коштів
1.5. Міжнародні угоди у сфері боротьби з відмиванням коштів
1.6. 40 рекомендацій ФАТФ: структура, зміст
1.7. Перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1.8. Перелік офшорних зон
1.9. Законодавство Європейського Союзу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
1.10. Типології (схеми) відмивання коштів. Етапи відмивання грошей. Ознаки, які свідчать про можливість відмивання грошей
1.11. Особливості ринку цінних паперів, які роблять його потенційно вразливим для відмивання грошей, та специфічні питання при здійсненні різних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів
1.12. Особливості інших фінансових ринків, які роблять їх потенційно вразливими для відмивання грошей, та специфічні питання при наданні різних видів фінансових послуг

2. Міжнародна система боротьби з фінансуванням тероризму
2.1. Виникнення поняття фінансування терористичної діяльності, історія та природа
2.2. Завдання і загальні засади боротьби з фінансуванням терористичної діяльності
2.3. Міжнародне співробітництво та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму
2.4. Міжнародні організації, що забезпечують боротьбу з фінансуванням тероризму
2.5. Міжнародні угоди у сфері боротьби з фінансуванням тероризму
2.6. Cпеціальні рекомендацій ФАТФ стосовно боротьби з фінансуванням терористичної діяльності: структура, зміст
2.7. Перелік осіб, пов язаних із здійсненням терористичної діяльності
2.8. Інформація про терористичні угруповання
2.9. Законодавство Європейського Союзу у сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму
2.10. Типології (схеми) фінансування тероризму

3. Державна система боротьби з відмиванням коштів в Україні
3.1. Імплементація міжнародних стандартів в законодавство України
3.2. Нормативне забезпечення питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів в Україні: історія, сучасний стан
3.3. Поняття відмивання коштів в українському законодавстві, його види
3.4. Державні органи, що забезпечують боротьбу з відмиванням коштів, їх обов язки та повноваження
3.5. Відповідальність осіб, причетних до відмивання коштів, передбачена законодавством України

4. Державна система боротьби з фінансуванням тероризму в Україні
4.1. Імплементація міжнародних стандартів в законодавство України
4.2. Нормативне забезпечення питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів в Україні: історія, сучасний стан
4.3. Поняття фінансування тероризму в українському законодавстві, його види
4.4. Державні органи, що забезпечують боротьбу з фінансуванням тероризму, їх обов язки та повноваження
4.5. Відповідальність осіб, причетних до фінансування тероризму, передбачена законодавством України

5. Система фінансового моніторингу в Україні
5.1. Система та суб єкти фінансового моніторингу
5.2. Суб єкти первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов язки
5.3. Взаємодія між суб єктами первинного фінансового моніторингу
5.4. Суб єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за суб єктами первинного фінансового моніторингу, їх обов язки та повноваження
5.5. Завдання, функції та права Державного комітету фінансового моніторингу України
5.6. Взаємодія суб єктів державного фінансового моніторингу, правові засади
5.7. Єдина державна інформаційна система
5.8. Співпраця з міжнародними організаціями та міжнародне співробітництво суб єктів державного фінансового моніторингу
5.9. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення фінансового моніторингу, та умови звільнення від відповідальності за розкриття інформації, яка містить банківську чи комерційну таємницю, та за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам, у зв язку зі здійсненням фінансового моніторингу

6. Чинне законодавство і нормативно-правові акти, які визначають вимоги до організації фінансового моніторингу суб єктами первинного фінансового моніторингу
6.1. Чинне законодавство і нормативно-правові акти, які визначають загальні вимоги до організації фінансового моніторингу суб єктами первинного фінансового моніторингу
6.2. Нормативно-правові акти, які визначають додаткові вимоги до організації фінансового моніторингу суб єктами первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд ДКЦПФР
6.3. Нормативно-правові акти, які визначають додаткові вимоги до організації фінансового моніторингу суб єктами первинного фінансового моніторингу за діяльністю яких здійснює нагляд Держфінпослуг

7. Відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
7.1. Призначення та повідомлення про призначення на посаду (звільнення з посади) працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, або особи, що тимчасово виконує його обов язки
7.1.1. Загальні вимоги до призначення та повідомлення про призначення на посаду (звільнення з посади) працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, або особи, що тимчасово виконує його обов язки
7.1.2. Додаткові вимоги до призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов`язки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7.1.3. Додаткові вимоги до призначення на посаду (звільнення з посади) працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, або особи, що тимчасово виконує його обов язки, встановлені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
7.2. Вимоги до працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та до його кваліфікації
7.2.1. Загальні вимоги до працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та до його кваліфікації
7.2.2. Додаткові вимоги до працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та до його кваліфікації, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
7.2.3. Додаткові вимоги до працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та до його кваліфікації, встановлені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
7.3. Підзвітність, права, обов язки та повноваження працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
7.3.1. Загальні вимоги до встановлення обов`язків, повноважень, прав та підзвітності працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
7.3.2. Додаткові вимоги до встановлення обов`язків, повноважень, прав та підзвітності працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
7.3.3. Додаткові вимоги до встановлення обов`язків, повноважень, прав та підзвітності працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, встановлені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
7.4. Приклади посадових інструкцій працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та підготовка персоналу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
7.4.1. Приклад посадової інструкції працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу для професійних учасників ринку цінних паперів
7.4.2. Приклад посадової інструкції працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу на інших ринках небанківських фінансових послуг (крім ломбардів)
7.4.3. Приклад посадової інструкції працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу для ломбардів
7.5. Загальні вимоги стосовно підготовки персоналу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
7.6. Додаткові вимоги стосовно підготовки персоналу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
7.7. Додаткові вимоги стосовно підготовки персоналу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, встановлені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
7.8. Форма та технологія надання інформації Державному комітету фінансового моніторингу України про призначення на посаду (звільнення з посади) працівника відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов язки

8. Реєстрація суб`єкта первинного фінансового моніторингу
8.1. Вимоги до реєстрації суб єкта первинного фінансового моніторингу та його відокремлених підрозділів, порядок та підстави надсилання картки реєстрації суб єкта первинного фінансового моніторингу Державному комітету фінансового моніторингу України

9. Порядок одержання ідентифікатора
9.1. Вимоги стосовно необхідності та правил одержання ідентифікатора суб єктом первинного фінансового моніторингу та його відокремленими підрозділами з метою подачі інформації про фінансові операції на паперових носіях
9.2. Вимоги стосовно необхідності та процедура одержання ідентифікатора суб єктом первинного фінансового моніторингу та його відокремленими підрозділами для передачі інформації в електронному вигляді

10. Ідентифікація юридичних та фізичних осіб
10.1. Загальні вимоги до проведення ідентифікації юридичних та фізичних осіб суб єктами первинного фінансового моніторингу та до зберігання документів, що стосуються ідентифікації
10.2. Додаткові вимоги до проведення ідентифікації юридичних та фізичних осіб суб єктами первинного фінансового моніторингу та до зберігання документів, що стосуються ідентифікації, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
10.3. Додаткові вимоги до проведення ідентифікації юридичних та фізичних осіб суб єктами первинного фінансового моніторингу, встановлені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
10.3.1. Приклад універсальної анкети особи, що причетна до проведення фінансової операції
10.4. Додаткові вимоги до проведення ідентифікації юридичних та фізичних осіб та до зберігання документів, що стосуються ідентифікації, фінансовими установами
10.4.1. Приклад документа для фіксації результатів ідентифікації фізичної особи
10.4.2. Приклад документа для фіксації результатів ідентифікації юридичної особи

11. Виявлення суб`єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що можуть бути пов язані з легалізацією (відмиванням) доходів
11.1. Загальні вимоги законодавчих актів України стосовно порядку виявлення суб єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та фінансових операцій, що можуть бути пов язані з легалізацією (відмиванням) доходів
11.2. Особливості виявлення фінансових операцій, що підлягають обов язковому фінансовому моніторингу з урахуванням специфіки діяльності суб єктів первинного фінансового моніторингу
11.3. Особливості виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу з урахуванням специфіки діяльності суб єктів первинного фінансового моніторингу

12. Порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
12.1. Вимоги законодавчих актів України стосовно реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
12.2. Правила заповнення реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
12.3. Особливості заповнення реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, суб єктами первинного фінансового моніторингу, діяльність яких регулюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
12.4. Особливості заповнення реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, суб єктами первинного фінансового моніторингу, діяльність яких регулюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

13. Порядок передачі інформації про фінансові операції суб єктами первинного фінансового моніторингу
13.1. Вимоги законодавчих актів України стосовно передачі інформації про фінансові операції суб єктами первинного фінансового моніторингу
13.1.1. Додаткові вимоги стосовно передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
13.1.2. Додаткові вимоги стосовно передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, встановлені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
13.2. Особливості передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на паперових носіях
13.3. Особливості передачі в електронному вигляді інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

14. Надання суб єктами первинного фінансового моніторингу інформації на запити
14.1. Загальні вимоги законодавчих актів України стосовно надання на запит інформації, яка стосується питань проведення внутрішнього фінансового моніторингу
14.2. Порядок та технологія надання інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу України суб єктами первинного фінансового моніторингу інформації

15. Випадки відмови в проведенні фінансових операцій
15.1. Випадки, передбачені законодавством, в яких суб єкт первинного фінансового моніторингу може відмовитись від проведення фінансових операцій, та дії суб єкта первинного фінансового моніторингу у разі відмови в проведенні фінансової операції

16. Виявлення операцій, що можуть бути пов язані з фінансуванням тероризму, повідомлення про такі операції та випадки зупинення їх проведення
16.1. Загальні вимоги до виявлення операцій, що можуть бути пов язані з фінансуванням тероризму, та порядку їх зупинення
16.2 Додаткові вимоги до виявлення операцій, що можуть бути пов язані з фінансуванням тероризму та порядку їх зупинення, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
16.3. Додаткові вимоги до виявлення операцій, що можуть бути пов язані з фінансуванням тероризму, та порядку їх зупинення, встановлені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

17. Випадки припинення обслуговування клієнта
17.1. Випадки, передбачені законодавством, в яких суб єкт первинного фінансового моніторингу повинен припинити обслуговування особи

18. Порядок контролю за дотриманням суб єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації «брудних» коштів
18.1. Державний контроль за виконанням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму суб єктами первинного фінансового моніторингу
18.2. Планові та позапланові перевірки суб єктів первинного фінансового моніторингу та порядок їх проведення
18.2.1. Специфіка проведення перевірок Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
18.2.2. Специфіка проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
18.3. Порядок застосування за фактом виявлення порушення суб єктами первинного фінансового моніторингу законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму заходів впливу до порушників
18.3.1. Специфіка застосування заходів впливу до порушників Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
18.3.2. Специфіка застосування заходів впливу до порушників Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

19. Програми здійснення внутрішнього фінансового моніторингу
19.1. Вимоги до програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу
19.1.1. Загальні вимоги до програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу
19.1.2. Додаткові вимоги до програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу на ринку цінних паперів
19.1.3. Додаткові вимоги до програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб єктів первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд Держфінпослуг
19.2. Приклади програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу
19.2.1. Приклади програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу для різних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів
19.2.1.1. Для зберігачів цінних паперів та депозитаріїв цінних паперів
19.2.1.2. Для компаній з управління активами
19.2.1.3. Для реєстраторів цінних паперів
19.2.1.4. Для емітентів, які здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів
19.2.1.5. Для торговців цінними паперами та інших професійних учасників ринку цінних паперів
19.2.2. Приклади програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу для різних видів суб єктів первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд Держфінпослуг
19.2.2.1. Для адміністраторів пенсійних фондів
19.2.2.2. Для страхових установ
19.2.2.3. Для кредитних спілок
19.2.2.4. Для ломбардів
19.2.2.5. Для інших юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг
19.2.2.6. Для юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги

20. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу
20.1. Вимоги до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
20.1.1. Загальні вимоги до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
20.1.2. Додаткові вимоги до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу на ринку цінних паперів
20.1.3. Додаткові вимоги до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб єктів первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд Держфінпослуг
20.2. Приклади правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу для різних видів професійної діяльності на ринках фінансових послуг
20.2.1. Приклади правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу для різних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів
20.2.1.1. Для зберігачів цінних паперів та депозитаріїв цінних паперів
20.2.1.2. Для компаній з управління активами
20.2.1.3. Для реєстраторів цінних паперів
20.2.1.4. Для емітентів, які здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів
20.1.5. Для торговців цінними паперами та інших професійних учасників ринку цінних паперів
20.2.2. Приклади правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу для різних видів суб єктів первинного фінансового моніторингу, за діяльністю яких здійснює нагляд Держфінпослуг
20.2.2.1. Для адміністраторів пенсійних фондів
20.2.2.2. Для страхових установ
20.2.2.3. Для кредитних спілок
20.2.2.4. Для ломбардів
20.2.2.5. Для інших юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг
20.2.2.6. Для юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги




ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
09.07.2024 - 11.07.2024
Підсумковий іспит - 11.07.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Система розкриття інформації акціонерного товариства
02.07.2024 - 04.07.2024

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
23.07.2024 - 24.07.2024



Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 19.07.2024
Підсумковий іспит - 19.07.2024


Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
22.07.2024 - 02.08.2024
Підсумковий іспит - 02.08.2024

Практичні вміння та навички
05.08.2024 - 16.08.2024
Підсумковий іспит - 16.08.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року




©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку