Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Публікації


І. НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Леонов Д. А. Вплив державного регулювання на розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Світ фінансів» (Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Library of Congress (Washington DC 20540 United States) Online Catalog). – 2019. - Вип. 3 (60). – С.165-178.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Проблема «вибіркової» імплементації міжнародних норм щодо обігу цінних паперів в Україні / Д. А. Леонов, С. Г. Хоружий. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. - 2017. - №3-4. - С.77-87.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Біржовий ринок цінних паперів в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку / Д. А. Леонов, А. В. Пєхота. // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms, Міжнародна конференція, м. Тбілісі, 29 квітня 2016, С.240-243.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Запровадження загальнообов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні: проблеми законотворчого моделювання / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. - 2016. - №5-6. - С.73-80.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Стабілізація солідарної складової пенсійної системи України / Д. А. Леонов, С. С. Коба. // Збірник тез науково-практичної конференції «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи» (24 квітня 2015 р.). - К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С.72-75.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Гармонизация инвестиционных стратегий в многоуровневой пенсионной системе: опыт пенсионной реформы в Украине / Дмитро Анатолійович Леонов. // Azerbaycanin Vergi Jurnali, International refereed academic journal. Published by: Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan, ISSN 2305-4613 (Arastirmax, TIB, EconBiz та інш.). - 2015. - №1 (121). - С.95-108.

 • Леонов Д. А. Влияние на информационната асиметрия върху дейността на неправителствените пенсионни фондове в Украйна / Леонов, Дмитрий Анатольевич; Leonov, D.; Леонов, Дмитро Анатолійович; Стеценко, Богдан Станиславович; Stetsenko, Bogdan; Стеценко, Богдан Станіславович // Стопанска академия «Д. А. Ценов». – Свищов: - 2014. - С.36-57

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Недержавні пенсійні фонди: теорія і практика / Д. А. Леонов. – К.: УІРФР КНЕУ, 2014. - 292 с.

 • Dmytro Leonov. Multi-level pension systems developing: experience of the pension reform in Ukraine / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 7-8 листопада 2014 р.) У 4-х частинах. - К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. - Ч.3. - С.118-121.

 • Леонов Д. А. Проблеми гарантування активів недержавних пенсійних фондів в комерційних банках / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2014 р.// Хмельницький економічний університет. - Хмельницький: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.162-164.

 • Леонов Д. А. Негосударственные пенсионные фонды в контексте эволюции финансовой инфраструктуры: зарубежный опыт и его адаптация в Украине / Д. А. Леонов, В. М. Федосов. // «AKADEMOS», Академия Наук Республики Молдова, ISSN 1857-0461. – 2014. - №4(35). - С.141-146.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Dmytro Leonov. Effect asymmetric information on the activities of non-state pension fund in Ukraine / Dmytro Leonov, Bohgdan Stetsenko. // Business management. D.A.Tsenov Academy of Economics- Svishtov: Tsenov Academic Publishing House, ISSN 0861-6604. – 2014. - №3. - p.34-52.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Удосконалення методичних підходів до оцінки контингенту учасників НПФ та їх впливу на фінансовий стан фонду / Дмитро Анатолійович Леонов. // Економіст (RePEc). - 2014. - №12 (338). - С.38-42.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Недержавні пенсійні накопичення: дискусійні питання податкового стимулювання та дестимулювання в Україні / Дмитро Анатолійович Леонов. // Бизнес Информ (COPERNICUS, RePEc та інш.). - 2014. - №9 (440). - С.292–297.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Реорганізація та ліквідація недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні / Дмитро Анатолійович Леонов. // Економіст (RePEc). – 2014. - №9 (335). - С.22-24.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Захист активів недержавних пенсійних фондів в банківській системі України: проблемні аспекти / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2013. - №11-12. - С.109-121.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Реформування депозитарної інфраструктури фондового ринку України: проблеми надання послуг інституційним інвесторам / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку»: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 листопада 2013 р. // КНЕУ. - Київ: Криниця, 2013. – С.137-139.

 • Леонов Д. А. Реформування пенсійної системи та державний бюджет України: залежності та проблеми / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Ефективне управління економікою: теорія і практика»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. // Черкаський державний технологічний університет. - Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.96-98.

 • Dmytro Leonov. Das ukrainische Investmentfondsrecht im europaischen Kontext / Dmytro Leonov, Armin J. Kammel. // EASTLEX / FACHZEITSCHRIFT FUR WIRTSCHAFTSRECHT UND STEUERRECHT IN MITTEL- UND OSTEUROPA. - 11. JG, Heft 05, Oktober 2013. -Manz’sche Verlags- und Universitatsbuchhandlung GmbH, р. 182-186, - ISSN 1729-0732.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Компаративний аналіз парадигми регулювання діяльності інвестиційних фондів в Україні та ЄС / Д. А. Леонов, Армін Дж. Каммел. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2012. - №12. - С.75-90.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Обов’язкова накопичувальна пенсійна система Україні: проблеми організації / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Теорія і практика сучасної економіки»: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2012 р.), м. Черкаси. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – С.295-297.

 • Леонов Д. А. Вимоги до інвестування коштів накопичувальної складової пенсійної системи України / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5-7 листопада 2012 р.), м. Дніпропетровськ. - Д.: Національний гірничій університет, 2012. – Т.2. – С.214-216.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності сучасної економіки / Д. А. Леонов, І. М. Прасолов. // Економіка України. - 2012. – №7. – С.45-54.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Накопичувальна складова пенсійної системи України: проблеми реформування / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2011. - №11-12. - С.77-88.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обґрунтування доцільності та практика реалізації / Д. А. Леонов, А. Б. Камінський. // Фінанси України. – 2011. - №6. – С.62-72.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Проблеми інвестування пенсійних активів / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні»: Матеріали науково-практичного обговорення аналітичної доповіді (12 квітня 2011 р.). - К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. - С.73-75.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Передумови виникнення недержавних пенсійних фондів: питання теорії / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2010. - №7. - С.71-76.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Гармонізація регулювання діяльності з управління активами інституційних інвесторів в Україні із законодавстом ЄС: проблеми імплементації вимог MiFID / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2010. - №9-10. - С.53-68.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Накопичувальна складова пенсійної системи України: місце недержавних пенсійних фондів / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2010. - №11-12. - С.57-74.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні: наслідки фінансової кризи / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2009. - №11-12. - С.59-76.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Вплив біржового курсу цінних паперів на діяльність інвестиційних та недержавних пенсійних фондів / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Сучасні питання фондового ринку»: Матеріали конференції (3 грудня 2009 р.). - К.: АУФТ, 2009. - С.7-15.

 • Леонов Д. А. Оцінка інвестиційних ресурсів Накопичувального пенсійного фонду в контексті розвитку діяльності недержавних пенсійних фондів / Д. А. Леонов, Н. М. Ковальова. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2009. - №3-4.- С.75-87.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції / Д. А. Леонов, С. В. Льовочкін, С. Г. Хоружий. – Київ: УІРФР, 2008. – 848 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Економіко-математичне моделювання оцінки інвестиційних ресурсів недержавних пенсійних фондів / Д. А. Леонов, Н. М. Ковальова. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2008. - №7-8.- С.59-72.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Моніторинг функціонування накопичувальних рівнів пенсійної системи (Накопичувального та недержавних пенсійних фондів): питання методології / Д. А. Леонов, Н. М. Ковальова, О. Л. Савенко. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2008. - №5-6.- С.49-59.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Підприємства державного сектору економіки на ринку акцій в Україні: проблемні питання / Д. А. Леонов, Б. С. Стеценко. // Фінанси, облік і аудит. - вип.12 - К.: КНЕУ, 2008. – С. 60-69.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Регулювання недержавних пенсійних фондів: міжнародні принципи та українські реалії / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2008. - №3-4. - С.55-80.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Проблеми оподаткування операцій на фінансовому ринку в Україні / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Актуальні питання оподаткування фінансових установ та операцій з фінансовими активами: сьогодення та перспективи. Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики»: Матеріали конференції (22 квітня 2008 р.). - К.: Парламентське видавництво, 2008. – С.82-86.

 • Леонов Д. А. Оцінка інвестиційних ресурсів Накопичувального пенсійного фонду та недержавних пенсійних фондів: проблеми моделювання / Д. А. Леонов, Н. М. Ковальова. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2008. - №1-2. - С.57-66.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Реорганізація недержавних пенсійних фондів в Україні: дискусійні питання / Д. А. Леонов, В. А. Січевлюк. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2007. - №11-12. - С.83-94.

 • Леонов Д. А. Індекс корпоративного управління в Україні: методологічні засади обчислення / Д. А. Леонов, М. О. Бурмака, М. Я. Юрса. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2007. - №7-8. - С.73-86.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Прогнозування впливу Накопичувального пенсійного фонду та недержавних пенсійних фондів на розвиток економіки: питання методології / Д. А. Леонов, Н. М. Ковальова. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2007. - №7-8. - С.99-116.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Таксономія пенсійних фондів: світовий досвід / Дмитро Анатолійович Леонов. // Фінанси, облік і аудит. - вип.10. – К.: КНЕУ, 2007. – С.76-93.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Тенденції розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів / Дмитро Анатолійович Леонов. // Вісник соціально-економічних досліджень. - Вип.25. – Одеса: Одеський державний економічний університет, 2007. – С.210-218.

 • Леонов Д. А. Ліквідація недержавних пенсійних фондів в Україні: проблемні питання / Д. А. Леонов, В. А. Січевлюк. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2007. - №5-6. - С.67-82.

 • Леонов Д. А. Ринок фінансових послуг недержавних пенсійних фондів: вплив системи оподаткування / Дмитро Анатолійович Леонов. // Академічний огляд. Економіка та підприємництво. - №1. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права, 2007. – С.34-41.

 • Леонов Д. А. Реорганізація та ліквідація недержавних пенсійних фондів: міжнародний досвід / Д. А. Леонов, В. А. Січевлюк. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2007. - №3-4. - С.45-52.

 • Леонов Д. А. Перспективні напрямки розвитку інформаційної інфраструктури ринку акцій в Україні / Д. А. Леонов, Є. М. Смаглюк. // Фінанси України. – 2007. - №2. – С.56-68.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми формування активів та розвитку інвестиційної діяльності НПФ / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2007. - №1-2. - С.79-91.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Недержавні пенсійні фонди: участь в інвестуванні інновацій / Дмитро Анатолійович Леонов. // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Випуск 3, том 2. - Івано-Франківськ: ВДВЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2007. – С.264-269.

 • Леонов Д. А. Інвестування пенсійних активів: світова практика встановлення інвестиційних обмежень / Дмитро Анатолійович Леонов. // Вісник Львівської державної фінансової академії: Економічні науки. – №11. – Львів. – 2006. – С.186-202.

 • Леонов Д. А. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: світовий досвід / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2006. - №11-12. - С.57-66.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Держава та громадянин: виконуючи обіцянки / Д. А. Леонов, І.М. Акімова, Е.М. Лібанова, та ін. // К.: Програма розвитку ООН. Комісія «Блакитної стрічки» - Україна, 2006.

 • Леонов Д. А. Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми розвитку контингенту пенсійних фондів та споживачів їх послуг / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2006. - №9-10. - С.73-79.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства Методом Дюпон (у контексті оцінки ефективності корпоративного управління) / Д. А. Леонов, Б. С. Стеценко. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2006. - №1-2. - С.47-55.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Формування та розподіл прибутку недержавного пенсійного фонду: проблемні питання / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2005. - №11-12. - С.53-63.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Концептуальні підходи до оцінки обсягу інвестиційних надходжень від Накопичувального пенсійного фонду в економіку України / Д. А. Леонов, С. С. Коба. // Фінанси, облік і аудит. - Вип.6. – К.: КНЕУ, 2005. – С.67-84.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Застосування елементів технічного аналізу до цінних паперів в умовах слаборозвиненої інформаційної інфраструктури ринку цінних паперів / Д. А. Леонов, Є. М. Смаглюк. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2005. - №5-6. - С.27-34.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Нова хвиля реформ: на шляху до успіху. Аналіз соціально-економічної політики у січні-червні 2005 року та подальші рекомендації. / Д. А. Леонов, І.М. Акімова, О.Й. Пасхавер, та ін. // К.: Програма розвитку ООН. Комісія «Блакитної стрічки» - Україна, 2005.

 • Леонов Д. А. Пропозиції Президенту. Нова хвиля реформ. / Д. А. Леонов, І.М. Акімова, О.Й. Пасхавер, та ін. // К.: Програма розвитку ООН. Комісія «Блакитної стрічки» - Україна, 2005.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Методологічні засади порядку оцінки обсягу інвестиційних надходжень від недержавних пенсійних фондів в економіку України / Д. А. Леонов, С. С. Коба. // Міжнародна економічна политика. - Випуск №1 (2). – К.: КНЕУ, 2005. – С.117-147.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Промислово-фінансові групи та корпоративне управління в Україні / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Україна: формування основи для стабільного зростання». Меморандум про економічний розвиток. - Том 2. - К.: Світовий банк. – 2004. - С.404-448.

 • Леонов Д. А. Деякі аспекти питання обґрунтування розміру ставки дисконтування при оцінці вартості акцій / Д. А. Леонов, Є. М. Смаглюк. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2004. - №11-12. - С.55-59.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Проблемні питання оцінки чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2004. - №9-10. - С.49-59.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Шляхи вирішення в проекті Закону “Про акціонерні товариства” проблем інвестування активів пенсійних фондів в корпоративні права / Дмитро Анатолійович Леонов. // Матеріали VII Міжнародного форуму учасників ринку капіталів України (16-19 вересня 2004 р.), АР Крим, м. Алушта. – 2004. - С.70-74.

 • Леонов Д. А. Система налогового стимулирования негосударственного пенсионного обеспечения в Украине / Дмитро Анатолійович Леонов. // Негосударственне пенсионное обеспечение в Украине. Принципы. Стратегии. Возможности.: Материалы форума. (10 сентября 2004 г.). -К.: Центр экономико-правовых инициатив. – 2004. - С.17-24.

 • Леонов Д. А. Проблема нерівності в оподаткуванні послуг з недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Дмитро Анатолійович Леонов. // Фінанси, облік і аудит: Наук. зб. - вип.2. – К.: КНЕУ. – 2003. – С.85-91.

 • Леонов Д. А. Інвестування пенсійних активів: проблеми захисту пенсійних накопичень / Д. А. Леонов, А. В. Федоренко. // Ринок цінних паперів України. – 2003. - №11-12. - С.59-68.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Інвестування пенсійних активів: проблеми державного регулювання / Д. А. Леонов, А. В. Федоренко, Н. М. Ковальова. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2002. - №11-12. - С.45-65.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Система оподаткування схем недержавного пенсійного забезпечення / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2002. - №11-12. - С.83-90.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Роль інвестиційних та пенсійних фондів в інвестуванні інновацій / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Побудова інноваційно-інвестиційної моделі економіки України: перспективи запровадження схем колективного інвестування (інвестиційних та пенсійних фондів)»: Матеріали науково-практичного круглого столу (28 листопада 2002 р.) – К.: ПРООН, УІРФР. - 2002. - С.59-62.

 • Леонов Д. А. Прогноз акумулювання інвестиційних ресурсів Накопичувальним пенсійним фондом та недержавними пенсійними фондами / Д. А. Леонов, А. В. Федоренко, Н. М. Ковальова. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2002. - №9-10. - С.7-11.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Проблеми організації підготовки магістрів денної форми навчання за спеціальністю «Фінанси» / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Актуальні проблеми та перспективи вдосконалення підготовки конкурентоздатних фахівців»: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції (3-4 грудня 2001 року) – К.: КНТЕУ, 2001. – С.233-235.

 • Леонов Д. А. Бухгалтерський облік операцій з торгівлі цінними паперами / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2001. - №2-3. - С.59-62.

 • Леонов Д. А. Бухгалтерський облік операцій з торгівлі цінними паперами / Дмитро Анатолійович Леонов. // Ринок цінних паперів України, ISNN 2415-8631. – 2001. - №1. - С.59-63.

 • Леонов Д. А. Проблеми оподаткування діяльності зі спільного інвестування на ринку цінних паперів в Україні / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Нові можливості інвестування в Україні»: Матеріали науково-практичної конференції. (7-10 червня 2001 р.) – А.Р.Крим, смт.Партеніт. – 2001. - С.6-8.

 • Леонов Д. А. Проблеми правомірності оприлюднення інформації про проведення позачергових зборів акціонерів в конфліктних ситуаціях / Дмитро Анатолійович Леонов. // Науково-практичний семінар «Захист прав акціонерів» (1-2 червня 2000р.) – К: Український інвестиційний журнал WELCOME. - 2000. - №4, С. 13-14.

 • Леонов Д. А. Проблема реструктуризації підприємств з низькою платоспроможністю / Дмитро Анатолійович Леонов. // Міжнародна конференція «Управління підприємством, орієнтоване на підвищення вартості» (24-25 лютого 2000р.) – К: Український інвестиційний журнал WELCOME. - 2000. - №2, С. 52-54.

 • Леонов Д. А. Організація самостійної роботи студентів різних форм навчання з курсу «Ринок фінансових послуг» / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Система організації самостійної роботи студентів: досвід, проблеми»: Матеріали науково-методичної конференції. (2 лютого 2000 р.) - К.: КНЕУ, 2000 – С.126-128.

 • Леонов Д. А. Проект Закону України «Про акціонерні товариства»: переваги та недоліки / Дмитро Анатолійович Леонов. // Інформаційний Бюлетень УАІБ. - січень-лютий 2000 р. – С.24-26.

 • Леонов Д. А. Инвестиционный проект как мотив и результат реструктуризации предприятия / Дмитро Анатолійович Леонов. // Конференція «Корпоративні фінанси: можливості для отримання прибутку» (25-26 лютого 1999 р.) – К.: Український інвестиційний журнал WELCOME. - 1999. - №2, С.53-54.

 • Леонов Д. А. Аналіз стану та структури фондового ринку України / Дмитро Анатолійович Леонов. // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. - Вип.7. – К.: КНЕУ, 1999. - С.190-194.

 • Леонов Д. А. Проблеми впровадження сучасних технологій у процес викладання та контролю знань з фінансових дисциплін / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Запровадження сучасних технологій навчання в КНЕУ»: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. (18-20 листопада 1998 р.).- К.: КНЕУ, 1999. – С.161-162.

 • Леонов Д. А. Проблеми проведення письмових іспитів та оцінювання знань студентів / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Удосконалення змісту й методики викладання фінансово-банківських дисциплін за умов рівневої системи освіти»: Тези доповідей. (21-22 жовтня 1997 року). - К.: КНЕУ, 1998. – С.22-23.

 • Леонов Д. А. Особливості бухгалтерського обліку операцій інвестиційних фондів / Дмитро Анатолійович Леонов. // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. - №9. - С. 19-26.

 • Леонов Д. А. Проблемы отражения в бухгалтерском учете операций торговца ценными бумагами / Дмитро Анатолійович Леонов. // UFE REVIEW. – 1997. - №5. - С.36-42.

 • Леонов Д. А. Проблемы отражения в бухгалтерском учете эмиссии ценных бумаг / Дмитро Анатолійович Леонов. // Аналитический обзор фондового рынка Украины. Бюлетень. UFE REVIEW. - 1996. - №1. – С.1-5.

 • Леонов Д. А. Особенности функционирования инвестиционных фондов и компаний в Украине / Дмитро Анатолійович Леонов. // Инвестиционный бизнес: профессионально - профессионалам. - Часть.ІІ - К.: Украинская Ассоциация Инвестиционного Бизнеса, 1995. – С.59-155.

 • Леонов Д. А. Проблеми проведення практичних занять із спеціальних дисциплін при підготовці бакалаврів / Дмитро Анатолійович Леонов. // «Форми й методи проведення семінарських, лабораторних і практичних занять з використанням методів активного навчання для підготовки бакалаврів в економічному вузі»: Тези доповідей науково-методичної конференції (4 лютого 1993 р.) - К.: КДЕУ, 1993. - С.8-9.

 • Леонов Д. А. Фінансові методи державного регулювання наукових досліджень / Дмитро Анатолійович Леонов. // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип.2. – К.: КДЕУ, 1992. – С.92–102.


ІІ. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 • Леонов Д. А. Фондовий ринок України: навчально-методичний посібник / Я. В. Абрамов, В. О. Ботте, М. О. Бурмака [та ін.]; кер. авт. кол.: проф. Д. А. Леонов. – 3-тє вид., із змін. та доп. – К., ДУ «АРІФРУ», 2019. – 268 с.

 • Леонов Д. А. Фінансування місцевих інвестиційних проектів / А. Є. Буряченко, В. І. Козак, Д. А. Леонов, С. О. Москівін та ін. / за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2018. - 500 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Управління активами в Україні / Н. В. Дегтярьова, Л. Б. Долінський, Д. А. Леонов / за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2015. - 276 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Фондовий ринок в Україні / Н. В. Дегтярьова, Д. А. Леонов, В. А. Січевлюк. та ін. / за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2015. - 600 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Депозитарна діяльність в Україні / Д. А. Леонов, В. М. Радзієвська, С. Г. Хоружий, К. С. Хоружий / за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2014. - 300 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Фінансовий ринок / М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, Н. В. Дегтярьова та ін. / за заг. ред. проф. Гапонюка М.А. - К.: УІРФР, 2014. - 419 с.

 • Леонов Д. А. Фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів (видання друге доповнене і перероблене) / Д. А. Леонов, С. М. Яровий / К.: УІРФР, 2014. - 652 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів / Д. А. Леонов, С. М. Яровий / К.: УІРФР, 2012. - 512 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Фінансовий моніторинг у небанківських фінансових установах / Д. А. Леонов, С. М. Яровий / К.: УІРФР, 2010. - 484 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Розвиток корпоративного управління в умовах глобалізації: адаптація міжнародних норм і принципів в Україні / М. О. Бурмака, Д. А. Леонов, О. М. Мозговий та ін. / Кривий Ріг: ТОВ «Етюд-Сервіс», 2009.

 • Леонов Д. А. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (запитання та відповіді): навчальний посібник / Під ред. Звєрякова М. І. / Одеса: «Фаворіт», 2009. - 318 с.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Державне регулювання ринку цінних паперів (запитання та відповіді): навчальний посібник, видання 2-ге: перероб. і доп. / С. О. Бірюк, М. О. Бурмака, М. І. Звєряков та ін. / Одеса: «Друкарський дім», 2008. - 480 с.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Магістерська програма «Державний фінансовий менеджмент»: навчально-методичний комплекс / Д. А. Леонов, В. М. Опарін, В. М. Федосов та ін. / К.: КНЕУ, 2008.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Магістерська програма «Фінансовий ринок»: навчально-методичний комплекс / Д. А. Леонов, В. М. Суторміна, В. М. Федосов та ін. / К.: КНЕУ, 2008.

  Посилання 1 Посилання 2

 • Леонов Д. А. Торгівля цінними паперами / Д. А. Леонов, Л. Д. Пінчук, А. І. Топішко та ін. / К.: АДС УМКЦентр, 2008.

 • Леонов Д. А. Фінансовий облік, звітність та оподаткування професійних учасників ринку цінних паперів / Т. О. Каменська, Д. А. Леонов, І. І. Нестеренко та ін. / За заг. ред. Д. А. Леонова - К.: УІРФР, 2007. - 488 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Недержавні пенсійні фонди в Україні: основні засади діяльності / К. А. Гремяцька, Д. А. Леонов, О. М. Мовчан та ін. / К.: УІРФР, 2007.

 • Леонов Д. А. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності. Друге видання, перероблене і доповнене. В 2-х кн. / О. В. Амерова, Д. А. Леонов, Л. О. Примостка та ін. / К.: УІРФР, 2007.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Професійна діяльність ломбардів / Д. А. Леонов, О. М. Обушна, А. В. Хірсін та ін. / За заг. ред. Д. А. Леонова - К.: УІРФР, 2006. - 440 с.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Професійна діяльність на ринку цінних паперів (запитання та відповіді) / С. О. Бірюк, М. І. Звєряков, Д. А. Леонов та ін. / Одеса: Пальміра, 2006.

 • Леонов Д. А. Державне регулювання ринку цінних паперів (запитання та відповіді) / С. О. Бірюк, М. І. Звєряков, Д. А. Леонов та ін. / Одеса: Пальміра, 2006.

 • Леонов Д. А. Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування: навчально-методичний посібник / Д. А. Леонов, Н. Є. Торопіна / К.: УІРФР, 2006.

 • Леонов Д. А. Випуск та обіг цінних паперів: практичний посібник / Д. А. Леонов, Л. Д. Пінчук, А. І. Топішко та ін. / К.: АДС УМКЦентр, 2005.

 • Леонов Д. А. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності: навчальний посібник. В 2-х кн. / О. В. Амерова, Д. А. Леонов, Л. О. Примостка та ін. / К.: УІРФР, 2005.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Дистанційний навчально-методичний комплекс «Ринок фінансових послуг» / Д. А. Леонов / К.: КНЕУ, 2004.

  Посилання

 • Леонов Д. А. Корпоративні правовідносини в Україні: ключові питання, проблеми та перспективи: навчальний посібник / Д. А. Леонов, В. А. Січевлюк, А. В. Федоренко / К.: УІРФР, 2003.

 • Леонов Д. А. Магістерські програми. Фінанси: Програма «Управління державними фінансами» 2001/2002 навч. рік., Ч.ІІ / В. М. Федосов, В. М. Опарін та ін. / К.: КНЕУ, 2001.

 • Леонов Д. А. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчальний посібник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко та ін. / Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000.

 • Леонов Д. А. Магістерські програми. Фінанси: Програма «Управління державними фінансами» 2000/2001 навч. рік., Ч.ІІ / В. М. Федосов, В. М. Опарін та ін. / К.: КНЕУ, 2000.

 • Леонов Д. А. Финансовый рынок / Д. Леонов, А. Ромашко, Т. Теліга / К.: «Наша справа», Київський інститут інвестиційного менеджменту, 1998.

 • Леонов Д. А. Нормативні програми професійно орієнтованих дисциплін для спеціальності «Фінанси» / Д. А. Леонов / К.: КНЕУ, 1998.

 • Леонов Д. А. Методичні вказівки до написання магістерської дисертації (за магістерськими програмами «Державні фінанси» та «Податки») / Д. А. Леонов / К.: КДЕУ, 1996.

 • Леонов Д. А. Реструктуризація та розробка післяприватизаційної стратегії акціонерного товариства / З. Є. Шершньова, О. С. Венглінський та ін. / К.: Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту, 1995.

 • Леонов Д. А. Спостережні ради акціонерних товариств (законодавство, методологія та методика, практичні рекомендації). В двох част. / О. Ю. Бродский, Г. В. Єрьоменко та ін. / К.: Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту, 1994.

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Рівень І. Базовий курс

Обов'язкові знання та навички
04.06.2024 - 06.06.2024
Підсумковий іспит - 06.06.2024
Рівень ІІ. Спеціальні знання

Система розкриття інформації акціонерного товариства
21.05.2024 - 23.05.2024

Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах
11.06.2024 - 12.06.2024Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
20.05.2024 - 31.05.2024
Підсумковий іспит - 31.05.2024

Практичні вміння та навички
03.06.2024 - 14.06.2024
Підсумковий іспит - 14.06.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
17.06.2024 - 28.06.2024


Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
24.06.2024 - 05.07.2024
Підсумковий іспит - 05.07.2024

Практичні вміння та навички
08.07.2024 - 20.07.2024
Підсумковий іспит - 20.07.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року

Практичні вміння та навички
липень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
липень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку