Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталуПРОГРАМА
навчання осіб, які претендують на обіймання посади
члена ради недержавного пенсійного фонду


Тема 1. Основні вимоги до здійснення діяльності недержавних пенсійних фондів

Тема 2. Збори засновників НПФ та Рада НПФ

Тема 3. Створення та припинення НПФ

Тема 4. Механізм функціонування НПФ

Тема 5. Фінансові аспекти діяльності НПФ

Тема 6. Оподаткування у сфері діяльності НПФ

Тема 7. Основи адміністрування НПФ

Тема 8. Основи управління активами НПФ

Тема 9. Основи обслуговування НПФ зберігачем

Тема 10. Розкриття інформації про діяльність НПФ

Тема 11. Державне регулювання і контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення

Разом лекційних занять - 20 год.Навчальна програма розроблена з урахуванням вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Порядку погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду (затверджений рішенням НКЦПФР від 12.08.2021 № 632)

Навчальна програма погоджена Українською асоціацією інвестиційного бізнесу (УАІБ) та Національною Асоціацією Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА).

За результатом участі в навчальній програмі слухачу видається Свідоцтво про навчання.

<<< НАЗАД

 

 ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
Практичні вміння та навички
червень 2023 року

Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
©  2001-2023  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку